Prislista

Vi på Systrarna P förstår att alla patienters behandlingsbehov är olika, därmed rekommenderar vi att alltid börja med en basundersökning och bedömning av munhälsan i stort. Detta för att vi skall kunna ge en så noggrann och korrekt terapiplan och kostnadsförslag som möjligt. En basundersökning kostar 895 kr och inkluderar 4 stycken röntgenbilder. Vid behov av mer omfattande undersökning samt tillkommande röntgen, lämnas prisinformation separat.

Ett akutbesök föregås alltid av en mindre utredning för fastställande av diagnostik. Därefter kan information ges om adekvat behandling och prisuppgifter.

Vi är kopplade till Försäkringskassan som bidrar med statligt tandvårdsstöd. Detta omfattar alla vuxna från 24 år som är registrerade hos Försäkringskassan. Tandvårdsstödet består av tre delar;

  • ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB
  • ett särskilt tandvårdsbidrag, STB
  • ett högkostnadsskydd

För mer information kring det statliga tandvårdsstödet besök gärna länken till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod

Tveka inte att kontakta oss vid frågor!